~ Disclaimer ~

Website

www.annie-mg.com is de officiële website van de Erven Annie M.G. Schmidt. Deze website is eigendom van- en wordt beheerd door Wombat bv, die tevens verantwoordelijk is voor het beheer van de auteursrechten van Annie M.G. Schmidt. De Erven Annie M.G. Schmidt en Wombat bv worden hierna aangeduid met ‘Wombat bv’. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Wombat bv besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op deze website onjuist, onvolledig of verouderd is. Het gebruik van deze website geschiedt op eigen risico. Wombat bv sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de onbereikbaarheid van deze website uit, waaronder de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Intellectuele eigendom

De op deze website weergegeven informatie, teksten, foto’s, illustraties, enzovoorts, worden beschermd door het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, worden bewerkt of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Wombat bv. Wombat bv is uiterst zorgvuldig geweest met het vermelden van de juiste copyrights bij foto’s en illustraties. Wie verder rechten kan doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen.

Links naar externe websites

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Wombat bv heeft geen invloed op de inhoud van die websites. Wombat bv aanvaardt daarvoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Overig

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wombat bv behoudt zich alle rechten en weren voor, waaronder het recht om deze disclaimer op ieder gewenst moment aan te passen of te wijzigen. Wombat bv raadt u aan dit regelmatig te controleren. Voortdurend gebruik van deze website impliceert acceptatie van de gewijzigde disclaimer.